Ekonomisk slutrapport  
  Fyll i fälten nedan. Klicka därefter på knappen 'Skapa' för att skapa en färdigifylld blankett i PDF-format. Vidare instruktioner finns på blanketten.  
  Projektnummer Beviljat belopp, kr  
     
  Projekttitel  
   
  Förbrukade medel, kr  
  Löner och arvoden, inklusive sociala avgifter  
  Resekostnader  
  Utrustning (Avskrivning)  
  Övriga driftkostnader  
  Lokaler  
  Summa direkta kostnader  
  Indirekta kostnader  
  Totalt belpp (summa direkta och indirekta kostnader)  
  Projektledare  
 
  E-post  
 
  Adress